Kalibrace u zákazníka

Mimo stálé prostory laboratoře provádíme i kalibrace u zákazníka přímo v provozu. Tímto se nejen minimalizuje nutnost přerušit běžný provoz, ale také odpadají časové prostoje při demontáži, resp. následné montáži měřidel kvůli kalibraci v externí laboratoři.

Zajišťujeme např. kalibrace měřících řetězců teploty či vlhkosti, což znamená prověření „trasy“ od zobrazovací jednotky, přes převodník, komunikační kartu až po čidlo teploty, nebo vlhkosti. Tím se vyloučí možná chyba na trase měřícího řetězce, která může nastat pokud, je kalibrováno pouze čidlo samostatně. Dále pak může být prováděna kalibrace teplotních čidel přímo v technologickém procesu, bez nutnosti demontáže snímače ze zařízení.

Dalším typem externích kalibrací je proměření homogenity prostoru zařízení. Toto je využíváno hlavně v laboratořích (lednice, termostaty, mrazáky apod.), skladovacích či výrobních prostorách, zařízeních pro přepravu zmrazených potravin apod…

Nejčastějším typem kalibrací u zákazníka je kalibrace vah a vážících zařízení, kdy je formou přezkoušením přesným etalonovým závažím (i s případným seřízením) zajištěna správnost vážících procesů. Tuto službu poskytujeme v širokém spektru typů vah: analytické váhy, sušící váhy, můstkové váhy, mostové váhy, kolejové váhy apod.

Příklad typických provozů, kde jsou externě prováděny kalibrace:

  • Laboratoře (termostaty, lednice, thermocyclery, váhy, odstředivky apod.)
  • Pekárny (fritézy, etážové pece, sklady apod.)
  • Mlékárny (externí čidla teploty, váhy)
  • Obalovny (externí čidla teploty, váhy)
  • Betonárky (externí čidla teploty, váhy)
  • Výrobní linky (externí čidla teploty, váhy)
  • Mlýny (váhy, teploměry, vlhkoměry)
  • Lihovary (váhy, teploměry, vlhkoměry)
  • Sklady a výrobní prostory (homogenita teplotního pole, váhy)
Kalibrace u zákazníka
Kalibrace u zákazníka
Kalibrace u zákazníka
Kalibrace u zákazníka