Akreditovaná kalibrace

Provádíme akreditované kalibrace měřidel jako akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2394 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Akreditované kalibrace nabízíme v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Měření a zpracování výsledků probíhá dle schválených kalibračních postupů a platných předpisů s důrazem na bezchybné provedení a bezpodmínečné dodržení sjednaných termínů.

Akreditovanou kalibraci včetně vystavení kalibračního listu provádíme u následujících měřidel:

  • Teploměry - elektronické, digitální, analogové, kapalinové, vpichovací, prostorové, odporové, termočlánky, atd.
  • Zařízení s regulací teploty - teplotní a klimatické komory a zařízení pro speciální použití (horkovzdušné a parní sterilizátory, sušárny, pece, termostaty, mrazící a chladící zařízení, chlazené odstředivky, homogenizační kotle).
  • Vlhkoměry - elektronické, analogové, absorpčně deformační, zapisovače relativní vlhkosti, soustavy pro monitorování relativní vlhkosti apod.
  • Váhy a vážící zařízení - váhy laboratorní, analytické, můstkové, sklonné, jeřábové, počítací, paletové, nájezdové, sušící, zdravotnické, poštovní apod.
  • Závaží - třídy F1, F2, M1, M2, M3 dle OIML R111, závaží etalonová, speciální, atd.
  • Pístové odměrné přístroje - pístové pipety fixní, nastavitelné a vícekanálové, byrety, dávkovače
  • Otáčkoměry v centrifugách - otáčkoměry jako součást laboratorních odstředivek

Pokud chcete poslat Vaše měřidlo ke kalibraci, podívejte se jak postupovat ZDE. Pokud potřebujete měřidlo nové, navštivte náš Eshop

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu kalist@kalist.cz či telefonním čísle 577 700 004.

Není Vaše měřidlo na seznamu výše? Podívejte se, jaké provádíme procesní kalibrace. Možná Vaše měřidlo můžeme zkalibrovat neakreditovaně.